Thư viện lưu trữ Sách hướng dẫn sử dụng của tất cả các sản phẩm Jablotron

Mã hàng Tên hàng Link sản phẩm Manual Books
Combo Khuyến mãi
SA-100 Combo smart alarm (JA-100KR, JA-190Y, JA-152J MS II, JA-151M, JA-150P)
SA-100 Plus Combo smart alarm (JA-100KR, JA-190Y, JA-152J MS II, JA-151M, JA-150P, JA-110A II)
Bộ trung tâm
JA-100KR Bộ trung tâm cỡ nhỏ tích hợp LAN và Radio module
Kết nối 32 thiết bị không dây, có dây, 4 phân khu, 4PG output
Pin dự phòng 12 V; Tối đa 2,6 Ah (Không bao gồm)
Phân loại hệ thống báo động Cấp độ an ninh 2 / cấp độ môi trường II
Môi trường lắp đặt trong nhà
Nhiệt độ hoạt động / độ ẩm -10 ° C đến +40 ° C, độ ẩm tương đối 75% không ngưng tụ
Mã hóa AES độc quyền với khóa tối thiểu 128 bit
Giao thức ANSI SIA DC-09.2012 với mã hóa 128 bit AES
Bộ giao tiếp LAN Giao diện Ethernet CAT 5 (RJ-45)
Kích thước 268 x 225 x 83 mm
Trọng lượng 1450 g
Tiêu chuẩn an ninh EMC EN 50130-4, EN 55022, ETSI EN 301 489-7, ETSI EN 301 489-3
An toàn điện EN 60950-1
Điều kiện hoạt động ERC REC 70-03, ERC DEC (98) 20
Cơ quan chứng nhận TREZOR TEST
JA-103KR Bộ trung tâm cỡ vừa tích hợp LAN và radio module Thế hệ JA-100 Plus
Kết nối lên đến 50 thiết bị không dây/có dây, 8 phân khu, tích hợp LAN
Hỗ trợ 50 user, 32 ngữ cảnh smarthome (PG Output), 20 lịch trình sự kiện
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: EN 50131, EN 50136, EN 50581, ETSI EN, EMC EN 50130, ČSN EN ISO / IEC 17065: 2013
Kích thước: 268 x 225 x 83 mm
Cấp nguồn 110 – 230 V, 50 – 60 Hz, Nguồn cấp A (EN 50131-6)
Ắc quy dự phòng 12V; 2.6Ah  (Không bao gồm)
Báo động sau 10 lần nhập mã sai
Lưu trữ 7 triệu lịch sử sự kiện bao gồm thời gian
Nhiệt độ hoạt động: -10 °C to +40 °C, độ ẩm tương đối 75% không ngưng tụ
Môi trường lắp đặt trong nhà theo tiêu chuẩn EN50131-1
JA-107KR Bộ trung tâm cỡ lớn tích hợp LAN và radio module Thế hệ JA-100 Plus
Kết nối lên đến 230 thiết bị (120 thiết bị không dây), 15 phân khu, tích hợp mạng LAN, GSM/GPRS, radio module
Hỗ trợ lên đến 600 người dùng, 128 ngữ cảnh smarthome (PG Output)
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: EN 50131, EN 50136, EN 50581, ETSI EN, EMC EN 50130, ČSN EN ISO / IEC 17065: 2013
Kích thước: 357 x 297 x 105 mm
Cấp nguồn 110 – 230 V, 50 – 60 Hz, Nguồn cấp A (ENSN EN 50131-6)
Ắc quy 12V; 7-18Ah  (Không bao gồm)
Lưu trữ 7 triệu lịch sử sự kiện bao gồm thời gian
Nhiệt độ hoạt động: -10 °C to +40 °C, độ ẩm tương đối 75% không ngưng tụ
Môi trường lắp đặt trong nhà theo tiêu chuẩn EN50131-1
Báo động sau 10 lần nhập mã sai
Môi trường lắp đặt trong nhà
JA-103K-7AH Bộ trung tâm cỡ vừa tích hợp LAN Thế hệ JA-100 Plus
Kết nối lên đến 50 thiết bị có dây, 8 phân khu, tích hợp LAN
Hỗ trợ 50 user, 32 ngữ cảnh smarthome (PG Output), 20 lịch trình sự kiện
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: EN 50131, EN 50136, EN 50581, ETSI EN, EMC EN 50130, ČSN EN ISO / IEC 17065: 2013
Kích thước: 268 x 225 x 83 mm
Cấp nguồn 110 – 230 V, 50 – 60 Hz, Nguồn cấp A (EN 50131-6)
Ắc quy dự phòng 12V; 7Ah  (Không bao gồm)
Báo động sau 10 lần nhập mã sai
Lưu trữ 7 triệu lịch sử sự kiện bao gồm thời gian
Nhiệt độ hoạt động: -10 °C to +40 °C, độ ẩm tương đối 75% không ngưng tụ
Môi trường lắp đặt trong nhà theo tiêu chuẩn EN50131-1
GD-02K-DIN Bộ điều khiển và giao tiếp GSM universal
Nguồn: 230 V AC / 50 Hz, cấp bảo vệ II
Kích thước (không có ăng-ten) 90 x 36 x 58 mm
IP20
Nhiệt độ hoạt động 0 ° C đến +40 ° C
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp châu Âu: EN 62368-1, EMC ETSI EN 301 489-7, EN 55024, EN 55032, EN 60730-1
GD-04K Bộ điều khiển và giao tiếp GSM đa năng
Nguồn: 12VDC từ bộ trung tâm
Kích thước (không có ăng-ten): 76 x 110 x 33mm
Nhiệt độ hoạt động: -10 ° C đến +40 ° C
Chuẩn an toàn: EN 60950-1
EMC: EN 301489-7, EN 55022 và EN 61000-6-3
Radio module
JA-111R Module radio rời độ phủ 300m trong không gian mở
Nguồn cấp 12V từ tủ trung tâm
Kích thước 43 x 160 x 23 mm
Khối lượng 70g
Nhiệt độ hoạt động: -10 °C to +40 °C
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: Trezor Test s.r.o. (no. 3025), Telefication B.V., EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-3, EN 50131-5-3+A1, ETSI EN 300 220-1-2, EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581, T 031, ERC REC 70-30
Môi trường lắp đặt trong nhà
JA-150R Repeater lặp sóng một chiều rời, kết nối không dây có pin dự phòng, độ khuếch sóng 300m trong không gian mở
Nguồn cấp: 110 – 230 V AC/50 – 60 Hz, protection class II.
Pin dự phòng NiCd 900 mAh (Không bao gồm)
Kích thước 112 x 66 x 12 mm
Nhiệt độ -10 °C to +40 °C
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ERC REC 70-03, Trezor Test s.r.o.
Môi trường lắp đặt trong nhà
GSM module
JA-190Y Module GSM 3G dành cho bộ trung tâm JA-100K và JA-100KR
Cấp nguồn 12V DC từ tủ trung tâm
Nhiệt độ hoạt động: -10 °C to 40 °C
Kích thước: 70 x 37 x 25 mm
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: Trezor Test, EN 60950-1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 55022, EN 50130-4, ETSI EN 301 419-1 and EN 301 511
Môi trường lắp đặt trong nhà
JA-191Y Module GSM 4G -LTE dành cho bộ trung tâm JA-100K
Cấp nguồn 12V DC từ tủ trung tâm
Nhiệt độ hoạt động: -10 °C to 40 °C
Kích thước: 70 x 37 x 25 mm
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: Trezor Test (No. 3025), EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-52, ETSI EN 301 486-19, ETSI EN 301 908-1, ETSI EN 301 908-13, ETSI EN 301 908-2, ETSI EN 303 413, EN 55032, EN 50665, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09.
Môi trường lắp đặt trong nhà
JA-194Y Module GSM 4G -LTE dành cho bộ trung tâm JA-103 và JA-107
Cấp nguồn 12V DC từ tủ trung tâm
Nhiệt độ hoạt động: -10 °C to 40 °C
Kích thước: 70 x 37 x 25 mm
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: Trezor Test (No. 3025), EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-52, ETSI EN 301 486-19, ETSI EN 301 908-1, ANSI SIA DC-09,..
Môi trường lắp đặt trong nhà
Module Interface
JA-121T Module tích hợp RS-485
Cấp nguồn: 12V từ Bộ trung tâm
Kích thước: 52 x 38 x 14 mm
RS-485 điện áp hoạt động 5 V (4,75 – 5,25 V)
Phân tách input/output (lên đến 4 kV)
Nhiệt độ hoạt động: -10 °C to +40 °C
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu EN 50130-4, EN 55032, EN 50581
Môi trường lắp đặt trong nhà
JA-112M Module 2 đầu input có dây
Cấp nguồn: 12V từ Bộ trung tâm
Kích thước: 110 x 44 x 26 mm
Nhiệt độ hoạt động: -10 °C to +40 °C
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-3, EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EN 50581
Môi trường lắp đặt trong nhà
JA-118M Module 8 đầu input có dây
Cấp nguồn: 12V từ Bộ trung tâm
Kích thước: 50 x 38 x 14 mm
Nhiệt độ hoạt động: -10 °C to +40 °C
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50130-4, EN 55022
Môi trường lắp đặt trong nhà
JA-150M Module 2 đầu input không dây màu trắng
Cấp nguồn: 1x Pin AA (LR6) 1.5V  (Không bao gồm)
Chiều dài dây kết nối cảm biến bên thứ 3: tối đa 3m
Kích thước: 24 x 109 x 22 mm
Giao thức Jablotron protocol
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu EN 50131, ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 50950-1
Môi trường lắp đặt trong nhà
JA-150M-AN Module 2 đầu input không dây màu than anthracite
Cấp nguồn: 1x Pin AA (LR6) 1.5V  (Không bao gồm)
Chiều dài dây kết nối cảm biến bên thứ 3: tối đa 3m
Kích thước: 24 x 109 x 22 mm
Giao thức Jablotron protocol
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu EN 50131, ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 50950-1
Môi trường lắp đặt trong nhà
JA-150M-GR Module 2 đầu input không dây màu xám
Cấp nguồn: 1x Pin AA (LR6) 1.5V  (Không bao gồm)
Chiều dài dây kết nối cảm biến bên thứ 3: tối đa 3m
Kích thước: 24 x 109 x 22 mm
Giao thức Jablotron protocol
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu EN 50131, ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 50950-1
Môi trường lắp đặt trong nhà
JA-111H TRB Module tích hợp cảm biến có dây
Nguồn cấp: 12V từ tủ trung tâm
Kích thước: 16 x 30 x 12 mm
Nhiệt độ hoạt động: -10 °C to +40 °C
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu Trezor Test s.r.o. (no. 3025), EN 50130-4, EN 55022
Môi trường lắp đặt trong nhà
JA-111H-AD TRB Module có dây điều khiển hệ thống
Nguồn cấp: 12V từ tủ trung tâm
Kích thước: 16 x 30 x 12 mm
Nhiệt độ hoạt động: -10 °C to +40 °C
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu Trezor Test s.r.o. (no. 3025), EN 50130-4, EN 55022, EN 50131-1, EN 50131-3 (ACE type B)
Môi trường lắp đặt trong nhà
Thiết bị điều khiển
Nút nhấn
JA-188J Nút nhấn khẩn cấp không dây trong nhà, phạm vi 300m trong không gian mở
Pin: 1x pin LS14250 (3.6V ½ AA / 1.2 Ah)  (Không bao gồm)
Kích thước: 80 x 80 x 29 mm
Giao thức Jablotron protocol
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: EN 50131, ETSI EN 300220
Môi trường lắp đặt trong nhà
JA-112J Nút nhấn khẩn cấp có dây trong nhà.
Nguồn cấp: 12 V từ bộ trung tâm
Kích thước:  80 x 80 x 29 mm
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: EN 50131, EN 55022
Môi trường lắp đặt trong nhà
JA-187J Vòng tay nút nhấn khẩn cấp không dây trong nhà
Pin: 1x pin CR 2032 (3.0 V/0.2 Ah) (Không bao gồm)
Phạm vi giao tiếp: 50m trong không gian mở
Kích thước: 46 mm x 42 mm
Giao thức Jablotron protocol
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: ERC REC 70-03, ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, EN 50134-2
Nhiệt độ hoạt động -25 °C to +50 °C
IP 44
Môi trường lắp đặt trong nhà
JA-156J Nút nhấn khẩn cấp đa năng không dây trong nhà, phạm vi 300m trong không gian mở
Pin: 2xLR03 1,5 V / 1,1 Ah (Không bao gồm pin)
Kích thước: 66x12x122mm
Giao thức Jablotron protocol
Nhiệt độ hoạt động: -10 °C to +40 °C
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: ETSI EN 300 220-1,-2,  EN 55032, EN 50130-4, EN 62368-1, EN 62311, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, CLC/TS 50131-11, EN 50134-2
IP20
Môi trường lắp đặt trong nhà
JA-157J Vòng tay nút nhấn khẩn cấp không dây trong nhà, phạm vi 300m trong không gian mở
Pin: 1x pin CR 2032 (3.0 V/0.2 Ah)  (Không bao gồm)
Kích thước: 41 x 41 x 13 mm
Giao thức Jablotron protocol
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu:ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN 62311, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, EN 50134-2.
Môi trường lắp đặt trong nhà.
JA-158J Nút nhấn khẩn cấp không dây treo tường, phạm vi 300m trong không gian mở
Pin: 2x oin CR 2032(3.0 V/0.2 Ah)
Kích thước: 80 x 80 x 20 mm
Giao thức Jablotron protocol
IP22
Nhiệt độ hoạt động: -10 °C to +40 °C
Môi trường lắp đặt trong nhà
Chỉ dùng cùng bộ trung tâm dòng JA-103K, JA-107K
Remote
JA-152J MS II Remote hai chiều, hai phím bấm cao cấp
Nguồn cấp:  1x Pin CR 2032 (3.0 V / 0.2 A)
Kích thước:  63 x 36 x 15 mm
Giao thức Jablotron protocol
Phạm vi giao tiếp 100m (không gian mở)
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: EN 50130, Trezor Test s.r.o. (no. 3025), ERC REC 70-03
Môi trường lắp đặt trong nhà
JA-154J MS II Remote hai chiều, bốn phím bấm cao cấp
Nguồn cấp:  1x Pin CR 2032 (3.0 V / 0.2 A)
Kích thước:  77 x 36 x 15 mm
Phạm vi giao tiếp 100m (không gian mở)
Giao thức Jablotron protocol
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: EN 50131, T031, ETSI EN 300 220, ERC REC 70-03
Môi trường lắp đặt trong nhà
JA-155J Remote điều khiển cho xe ô tô
Nguồn cấp: 12 V đến 24 V DC
IP41
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4 ed.2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581, EHK10
Môi trường lắp đặt trong nhà
Bàn phím
JA-150E Bàn phím không dây JA-150E có phím bấm, đầu đọc RFID (125kHz), màn hình LCD và 4 Zone tích hợp (Chỉ dùng cho JA-100K)
Phạm vi 200m trong không gian mở
Pin 2x pin lithium CR123A  (Không bao gồm)
Kích thước: 120 x 130 x 30 mm
Giao thức Jablotron protocol sóng radio cao tần, bước sóng ngắn
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: EN 50131, ETSI EN 300 330, ETSI EN 301 489
Môi trường lắp đặt trong nhà
JA-153E Bàn phím không dây JA-153E có phím bấm, đầu đọc từ RFID (125kHz) màu trắng
Pin 2 x Pin AA (LR6) 1.5 V  (Không bao gồm)
Kết nối tối đa 20 thanh phân khu JA-192E
Kích thước:  102 x 75 x 33 mm
Giao thức Jablotron protocol
Nhiệt độ hoạt động -10 °C to +40 °C
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, ERC REC 70-03
Môi trường lắp đặt trong nhà
JA-154E Bàn phím không dây JA-154E có phím bấm, đầu đọc từ RFID (125kHz), màn hình LCD màu trắng
Pin 4x Pin-1.5V-AA  (Không bao gồm)
Kết nối tối đa 20 thanh phân khu JA-192E
Kích thước:  151 x 102 x 33 mm
Giao thức Jablotron protocol
Nhiệt độ hoạt động -10 °C to +40 °C
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, ETSI EN 300 330, ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ERC REC 70-03
Môi trường lắp đặt trong nhà
JA-110E Bàn phím có dây JA-110E có phím bấm, đầu đọc RFID (125kHz), màn hình LCD và 4 Zone tích hợp (Chỉ dùng cho JA-100K)
Nguồn cấp: 12V từ bộ trung tâm
Kích thước:  120 x 130 x 30 mm
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: ETSI EN 300330-2, EN 50130-4, EN 55032, EN 60950-1, ETSI EN 301 489, ERC REC 70-03
Môi trường lắp đặt trong nhà
JA-113E Bàn phím có dây JA-113E có phím bấm, đầu đọc từ RFID (125kHz) màu trắng
Nguồn: 12VDC từ bộ trung tâm
Kết nối tối đa 20 thanh phân khu JA-192E
Kích thước:  102 x 75 x 33 mm
Nhiệt độ hoạt động -10 °C to +40 °C
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, ERC REC 70-03
Môi trường lắp đặt trong nhà
JA-114E Bàn phím có dây JA-114E có phím bấm, đầu đọc từ RFID (125kHz), màn hình LCD màu trắng
Nguồn cấp: 12V từ bộ trung tâm
Kết nối tối đa 20 thanh phân khu JA-192E
Kích thước:  102 x 128 x 33 mm
Nhiệt độ hoạt động -10 °C to +40 °C
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: EN 50131, EN 60950-1,ETSI EN 300330, ERC REC 70-03
Môi trường lắp đặt trong nhà
JA-123E Bàn phím có dây ngoài trời JA-123E có phím bấm, đầu đọc từ RFID (125kHz)
Nguồn cấp: 12V từ bộ trung tâm
IP65, IK08
Kích thước:  46 x 151.5 x 22.5 mm
Cáp kết nối dài 3m
Nhiệt độ hoạt động -25 °C to +60 °C
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu:EN 50131-1 IV. Outdoor general, EN 50131-1, EN 50131-3, ERC REC 70-03, ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Môi trường lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời
JA-113E-AN Bàn phím có dây JA-113E có phím bấm, đầu đọc từ RFID (125kHz) màu than anthracite
Nguồn: 12VDC từ bộ trung tâm
Kết nối tối đa 20 thanh phân khu JA-192E
Kích thước:  102 x 75 x 33 mm
Nhiệt độ hoạt động -10 °C to +40 °C
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, ERC REC 70-03
Môi trường lắp đặt trong nhà
JA-113E-GR Bàn phím có dây JA-113E có phím bấm, đầu đọc từ RFID (125kHz) màu xám
Nguồn: 12VDC từ bộ trung tâm
Kết nối tối đa 20 thanh phân khu JA-192E
Kích thước:  102 x 75 x 33 mm
Nhiệt độ hoạt động -10 °C to +40 °C
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, ERC REC 70-03
Môi trường lắp đặt trong nhà
JA-114E-AN Bàn phím có dây JA-114E có phím bấm, đầu đọc từ RFID (125kHz), màn hình LCD màu than anthracite
Nguồn cấp: 12V từ bộ trung tâm
Kết nối tối đa 20 thanh phân khu JA-192E
Kích thước:  102 x 128 x 33 mm
Nhiệt độ hoạt động -10 °C to +40 °C
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: EN 50131, EN 60950-1,ETSI EN 300330, ERC REC 70-03
Môi trường lắp đặt trong nhà
JA-114E-GR Bàn phím có dây JA-114E có phím bấm, đầu đọc từ RFID (125kHz), màn hình LCD màu xám
Nguồn cấp: 12V từ bộ trung tâm
Kết nối tối đa 20 thanh phân khu JA-192E
Kích thước:  102 x 128 x 33 mm
Nhiệt độ hoạt động -10 °C to +40 °C
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: EN 50131, EN 60950-1,ETSI EN 300330, ERC REC 70-03
Môi trường lắp đặt trong nhà
JA-120E-BK Module kiểm soát ra vào cảm ứng mặt kính cường lực màu đen
Nguồn cấp: Nguồn từ tủ trung tâm
Hỗ trợ thẻ: RFID 125kHz và Mifare 13.56 MHz
IP 55
Kích thước:96 x 67 x 13,5 mm
Nhiệt độ hoạt động: -25 °C to +70 °C
Môi trường lắp đặt: ngoài trời hoặc trong nhà
JA-120E-WH Module kiểm soát ra vào cảm ứng mặt kính cường lực màu trắng
Nguồn cấp: Nguồn từ tủ trung tâm
Hỗ trợ thẻ: RFID 125kHz và Mifare 13.56 MHz
IP 55
Kích thước:96 x 67 x 13,5 mm
Nhiệt độ hoạt động: -25 °C to +70 °C
Môi trường lắp đặt: ngoài trời hoặc trong nhà
JA-121E-BK Module kiểm soát ra vào tích hợp đầu đọc từ và bàn phím cảm ứng mặt kính cường lực màu đen
Nguồn cấp: Nguồn từ tủ trung tâm
Hỗ trợ thẻ: RFID 125kHz và Mifare 13.56 MHz
IP 55
Kích thước:96 x 67 x 19 mm
Nhiệt độ hoạt động: -25 °C to +70 °C
Môi trường lắp đặt: ngoài trời hoặc trong nhà
JA-121E-WH Module kiểm soát ra vào tích hợp đầu đọc từ và bàn phím cảm ứng mặt kính cường lực màu trắng
Nguồn cấp: Nguồn từ tủ trung tâm
Hỗ trợ thẻ: RFID 125kHz và Mifare 13.56 MHz
IP 55
Kích thước:96 x 67 x 19 mm
Nhiệt độ hoạt động: -25 °C to +70 °C
Môi trường lắp đặt: ngoài trời hoặc trong nhà
JA-153E-AN Bàn phím không dây JA-153E có phím bấm, đầu đọc từ RFID (125kHz) màu than anthracite
Pin 2 x Pin AA (LR6) 1.5 V  (Không bao gồm)
Kết nối tối đa 20 thanh phân khu JA-192E
Kích thước:  102 x 75 x 33 mm
Giao thức Jablotron protocol
Nhiệt độ hoạt động -10 °C to +40 °C
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, ERC REC 70-03
Môi trường lắp đặt trong nhà
JA-153E-GR Bàn phím không dây JA-153E có phím bấm, đầu đọc từ RFID (125kHz) màu xám
Pin 2 x Pin AA (LR6) 1.5 V  (Không bao gồm)
Kết nối tối đa 20 thanh phân khu JA-192E
Kích thước:  102 x 75 x 33 mm
Giao thức Jablotron protocol
Nhiệt độ hoạt động -10 °C to +40 °C
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, ERC REC 70-03
Môi trường lắp đặt trong nhà
JA-154E-AN Bàn phím không dây JA-154E có phím bấm, đầu đọc từ RFID (125kHz), màn hình LCD màu than anthracite
Pin 4x Pin-1.5V-AA  (Không bao gồm)
Kết nối tối đa 20 thanh phân khu JA-192E
Kích thước:  151 x 102 x 33 mm
Giao thức Jablotron protocol
Nhiệt độ hoạt động -10 °C to +40 °C
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, ETSI EN 300 330, ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ERC REC 70-03
Môi trường lắp đặt trong nhà
JA-154E-GR Bàn phím không dây JA-154E có phím bấm, đầu đọc từ RFID (125kHz), màn hình LCD màu xám
Pin 4x Pin-1.5V-AA  (Không bao gồm)
Kết nối tối đa 20 thanh phân khu JA-192E
Kích thước:  151 x 102 x 33 mm
Giao thức Jablotron protocol
Nhiệt độ hoạt động -10 °C to +40 °C
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, ETSI EN 300 330, ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ERC REC 70-03
Môi trường lắp đặt trong nhà
Phụ kiện bàn phím
JA-190J Thẻ từ RFID mã hóa Jablotron
Tần số 125kHz
Mã hóa Jablotron
Môi trường lắp đặt trong nhà
JA-192J Móc khóa từ cao cấp RFID
Tiêu chuẩn :EM 125 kHz
Giao thức Jablotron protocol
JA-194J-BK Móc khóa từ bằng da cao cấp màu đen
Tiêu chuẩn :EM 125 kHz
Giao thức Jablotron protocol
JA-194J-RE Móc khóa từ bằng da cao cấp màu đỏ
Tiêu chuẩn :EM 125 kHz
Giao thức Jablotron protocol
JA-195J Móc khóa từ cao cấp RFID
Tiêu chuẩn :EM 125 kHz
Giao thức Jablotron protocol
JA-192E Module mở rộng phân khu màu trắng
Kích thước: 102 x 15 x 33 mm
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: EN 50130-4, EN 55022
Môi trường: Trong nhà
Nhiệt độ hoạt động: -10 to +40 ° C
Bàn phím tương thích:JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-152E, JA-153E, and JA-154E
JA-192E-AN Module mở rộng phân khu màu than anthracite
Kích thước: 102 x 15 x 33 mm
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: EN 50130-4, EN 55022
Môi trường: Trong nhà
Nhiệt độ hoạt động: -10 to +40 ° C
Bàn phím tương thích:JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-152E, JA-153E, and JA-154E
JA-192E-GR Module mở rộng phân khu màu xám
Kích thước: 102 x 15 x 33 mm
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: EN 50130-4, EN 55022
Môi trường: Trong nhà
Nhiệt độ hoạt động: -10 to +40 ° C
Bàn phím tương thích:JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-152E, JA-153E, and JA-154E
WRE-KU68-BK Đệm gắn màu đen cho đầu đọc ngoài trời JA-120E-BK và JA-121E-BK
WRE-KU68-WH Đệm gắn màu trắng cho đầu đọc ngoài trời JA-120E-BK và JA-121E-BK
Cảm biến
Photobeam và cảm biến chuyển động ngoài trời
JA-150IR Barrier quang học / Photobeam ngoài trời không dây, 2 tia, khoảng cách 60m
Cấp nguồn: 4x LSH20 type lithium batteries (3.6 V / 13 Ah)  (Không bao gồm)
Phạm vi nhận tín hiệu sóng RF lên đến 300 m (không gian mở)
Khoảng cách giữa các đơn vị rào cản tối đa. 60 m
Chiều cao lắp đặt rào chắn 0,7 – 1,0 m
Bảo vệ bao vây IP55
Kích thước: 88.1 x 217 x 162.5 mm
Tối đa độ ẩm tương đối của môi trường 95%
Trọng lượng (bộ thu + bộ phát) 1620 g
Môi trường hoạt động theo EN 50131-1 IV
Phạm vi nhiệt độ hoạt động -20 ° C đến +60 ° C
Cấp độ bảo mật theo OPTEX
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp: ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, EN 50581
Môi trường lắp đặt trong nhà/ ngoài trời
JA-151IR Barrier quang học / Photobeam ngoài trời không dây, 4 tia, khoảng cách 100m
Cấp nguồn: 4x (8x) LSH20 type lithium batteries (3.6 V / 13 Ah)  (Không bao gồm)
Phạm vi nhận tín hiệu sóng RF lên đến 300 m (không gian mở)
Khoảng cách giữa các đơn vị rào cản tối đa. 100 m
Chiều cao lắp đặt rào chắn 0,7 – 1,0 m
Bảo vệ bao vây IP65
Tối đa độ ẩm tương đối của môi trường 95%
Trọng lượng (bộ thu + bộ phát) 3300 g
Môi trường hoạt động theo EN 50131-1 IV
Phạm vi nhiệt độ hoạt động -20 ° C đến +60 ° C
Cấp độ bảo mật theo OPTEX
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp: ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, Có thể hoạt động theo ERC REC 70-03
Môi trường lắp đặt trong nhà/ ngoài trời
AX-130TN Barrier quang học / Photobeam ngoài trời có dây, 2 tia, khoảng cách 40m
Cấp nguồn: 12VDC (Không bao gồm)
IP 65
Nhiệt độ hoạt động -35°C đến +60°C
Cân nặng 650g
Môi trường lắp đặt trong nhà/ ngoài trời
AX-200TF Barrier quang học / Photobeam ngoài trời có dây, 2 tia, khoảng cách 60m
Cấp nguồn: 12VDC (Không bao gồm)
IP 65
Nhiệt độ hoạt động -35°C đến +60°C
Cân nặng 700g
Môi trường lắp đặt trong nhà/ ngoài trời
SL-200QDP Barrier quang học / Photobeam ngoài trời có dây, 4 tia, khoảng cách 60m (200ft)
Cấp nguồn: 12VDC (Không bao gồm)
IP 65
Nhiệt độ hoạt động -35°C đến +60°C
Kích thước 448 x 79 x 96 mm
Cân nặng 2400g
Môi trường lắp đặt trong nhà/ ngoài trời
SL-350QDP Barrier quang học / Photobeam ngoài trời có dây, 4 tia, khoảng cách 100m (350ft)
Cấp nguồn: 12VDC (Không bao gồm)
IP 65
Nhiệt độ hoạt động -35°C đến +60°C
Kích thước 448 x 79 x 96 mm
Cân nặng 2400g
Môi trường lắp đặt trong nhà/ ngoài trời
SL-650QDP Barrier quang học / Photobeam ngoài trời có dây, 4 tia, khoảng cách 200m (650ft)
Cấp nguồn: 12VDC (Không bao gồm)
IP 65
Nhiệt độ hoạt động -35°C đến +60°C
Kích thước 448 x 79 x 96 mm
Cân nặng 2400g
Môi trường lắp đặt trong nhà/ ngoài trời
BXS-AM Cảm biến chuyển động hồng ngoại phát hiện chuyển động hai cánh (trái/phải) ngoài trời có dây.
Cấp nguồn: 12VDC (Không bao gồm)
Góc quét:03 ° / 12 m mỗi cánh, 24m cả hai cánh.
Môi trường lắp đặt trong nhà/ ngoài trời
FTN-AM Cảm biến chuyển động hồng ngoại hai vùng ngoài trời có dây
Cấp nguồn: 12VDC (Không bao gồm)
IP55
Độ cao lắp đặt: 0,8 – 1,2 m so với mặt sàn
Góc quét: 5 ° / 2 hoặc 5 m
Môi trường lắp đặt ngoài trời
HX-40DAM Cảm biến chuyển động hồng ngoại đa vùng ngoài trời có dây tích hợp microwave
Cấp nguồn: 12VDC (Không bao gồm)
IP55
Độ cao lắp đặt:  2,5 – 3,0 m so với mặt sàn
Góc quét: 85 ° / 12 m
Môi trường lắp đặt ngoài trời
VXI-AM Cảm biến chuyển động hồng ngoại ngoài trời có dây
Cấp nguồn: 12VDC từ bộ trung tâm (Không bao gồm)
IP55
Độ cao lắp đặt:  0,8 – 1,2 m so với mặt sàn
Góc quét: 90 ° / 12 m
Môi trường lắp đặt ngoài trời
JA-157P Cảm biến chuyển động hồng ngoại hai vùng ngoài trời không dây
Cấp nguồn: 1x Pin CR123A (3V / 1500 mAh)  (Không bao gồm)
Độ cao lắp đặt: 0,8 – 1,2 m so với mặt sàn
Góc quét: 5 ° / 2 hoặc 5 m
Kích thước:  52 x 176 x 66 mm
Giao thức Jablotron protocol
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: EN 50130, ETSI EN 300 220, EN 55022, EN 60950
Môi trường lắp đặt ngoài trời
JA-169P Cảm biến chuyển động hai vùng ngoài trời không dây
Cấp nguồn: 1x Pin CR123A (3.0 V / 1.4 Ah)
Phạm vi quét: 15 m / 85°, 11 segments
IP 45
Kích thước:  189 x 81 x 98 mm
Nhiệt độ hoạt động:-25 °C to +60 °C
Giao thức Jablotron protocol
Môi trường lắp đặt ngoài trời
JA-158P Cảm biến chuyển động hồng ngoại đa vùng ngoài trời không dây
Cấp nguồn: 2x Pin CR123A (3V / 1.4 Ah)  (Không bao gồm)
Độ cao lắp đặt:  2,5 – 3,0 m so với mặt sàn
Góc quét: 85 ° / 12 m
Kích thước:  99 x 205 x 266 mm
Giao thức Jablotron protocol
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: EN 50130, ETSI EN 300 220, EN 55022, EN 60950
Môi trường lắp đặt ngoài trời
JA-159P Cảm biến chuyển động hồng ngoại ngoài trời không dây
Cấp nguồn: 2x Pin CR123A (3V)  (Không bao gồm)
Độ cao lắp đặt:  0,8 – 1,2 m so với mặt sàn
Góc quét: 90 ° / 12 m
Kích thước:  71 x 186 x 105 mm
Giao thức Jablotron protocol
Tiêu chuẩn an ninh cao cấp Châu Âu: EN 50130, ETSI EN 300 220, EN 55022, EN 60950, EN 50581
Môi trường lắp đặt ngoài trời