JABLOTRON JA-120Z – Booster tăng áp cho hệ thống có dây

Được thiết kế để tăng cường dòng điện của xe buýt, mở rộng chiều dài đường dây và cách ly điện của xe buýt. Dòng điện đầu ra tối đa 2A. 2 bảng đầu cuối đầu ra xe buýt độc lập – mỗi bảng cung cấp chiều dài xe buýt 500 m.


Yêu cầu tư vấn giải pháp