Cảm biến từ ấn không dây lắp cửa hẹp JABLOTRON JA-182M

JA-182M được thiết kế để phát hiện việc mở cửa sổ hoặc cửa cái. Cảm biến từ “ẩn” được lắp trong các khung cửa sổ bằng nhựa hoặc gỗ, do đó, rất khó thấy. Cảm biến này thích hợp sử dụng cho hầu hết các loại cửa sổ. Khi lắp đặt thiết bị này cần chuẩn bị một số gá lắp bằng kim loại. Thiết bị này là một phần thuộc hệ hống báo động.

Tuyên bố về sự phù hợp – JA-182M

 


Yêu cầu tư vấn giải pháp