Module JA-190X giao tiếp qua mạng điện thoại cố định có dây PSTN

JA-190X là module giao tiếp PSTN dùng cho JA-106KJA-101K.

Module này có tính năng giao tiếp dựa trên công nghệ CID ARC và nhắn tin qua giọng nói.

Chứng chỉ phù hợp – JA-190X (PDF 312,26 kB)


Yêu cầu tư vấn giải pháp