Cảm biến từ không dây JABLOTRON JA-150M

Cảm biến từ không dây JABLOTRON JA-150M được thiết kế để phát hiện việc đóng mở cửa sổ hoặc cửa chính. Thiết bị có 2 ứng dụng cơ bản: thể hiện trạng thái đóng mở hoặc ứng dụng phát hiện rung động khi mở cửa (sổ), rèm cuốn, cửa cuốn. Nó gồm có 2 đầu vào IN1 và IN2 độc lập có thể cấu hình. Các cảm biến được nối cáp điện phát hiện việc mở cửa, cảm biến ngập nước hoặc cảm ứng màn trập có thể được đấu nối vào các đầu vào này. Thiết bị này chiếm hai vị trí trong hệ thống báo động.

 


Yêu cầu tư vấn giải pháp