Module vô tuyến giao diện BUS Jablotron JA-110R

  • Module vô tuyến giao diện BUS Jablotron JA-110R giúp bạn kết nối các thiết bị vô tuyến như các bộ dò tìm với hệ thống báo động.
  • Module này truyền tín hiệu và được BUS tăng cường công suất/cấp điện. Nó có thể được tùy chọn lắp bên trong hộp bảng điều khiển.
  • Module vô tuyến giao diện BUS Jablotron JA-110R là 1 phần thuộc hệ thống báo động.
  • Tối đa 3 module JA-110R có thể được lắp vào hệ thống để bảo đảm độ phủ tối ưu của sóng vô tuyến bên trong khuôn viên.
  • Tần số sóng vô tuyến của thiết bị là 868.1 MHz.


Yêu cầu tư vấn giải pháp