Bộ trung tâm báo động thông minh JABLOTRON JA-103KRY tích hợp GSM/LAN/Radio

Bộ trung tâm báo động thông minh JABLOTRON JA-103KRY là thiết bị cốt lõi của hệ thống bảo mật JABLOTRON 100+. Đây là Bộ trung tâm báo động nhỏ nhất để bảo vệ căn hộ, nhà ở gia đình và doanh nghiệp nhỏ. Nó có một giao diện cổng LAN tích hợp, GSM và radio


Yêu cầu tư vấn giải pháp