Radio module rời JABLOTRON JA-111R cho Bộ trung tâm

Mô-đun bus vô tuyến JA-111R được sử dụng để kết nối tất cả các thiết bị không dây của hệ thống JABLOTRON 100+. Để phủ sóng hoàn hảo các cơ sở đơn vị được giám sát, có thể cài đặt tối đa 3 mô-đun JA-111R trong một hệ thống. Module không có vỏ nhựa PLV-JA111R.

Chứng chỉ phù hợp – JA-111R (PDF 0 B)


Yêu cầu tư vấn giải pháp