JABLOTRON JA-111MB – Cảm biến từ có dây mini màu nâu gỗ

Thiết bị này phát hiện việc mở cửa hoặc cửa sổ. Nó tương tác với bộ trung tâm qua mạch dây dẫn. Thiết bị này có nắp bảo vệ, được kích hoạt sau khi mở nắp. Bộ cảm ứng sẽ kích hoạt sau khi nam châm vĩnh cửu bị đẩy ra. Thiết bị này là một phần trong hệ thống an ninh

Tuyên bố về sự phù hợp – JA-111MB (PDF 313.04 kB)


Yêu cầu tư vấn giải pháp