Module JA-192Y giao tiếp qua mạng viễn thông GSM

Mô-đun giao tiếp GSM được thiết kế cho bảng điều khiển báo động JA-103K hoặc JA-107K thuộc hệ thống JABLOTRON 100+

Chứng chỉ sự phù hợp – JA-192Y (PDF 316.87 kB)


Yêu cầu tư vấn giải pháp