Module thiết bị đầu cuối CÓ DÂY JA-110Z-A

JA-110Z-A được thiết kế để giúp bạn kết nối các dây dẫn trong hệ thống JABLOTRON 100. Module này có thể được lắp đặt bên trong JA-190PL.


Yêu cầu tư vấn giải pháp