Remote điều khiển hai chiều, 4 nút bấm JA-154J

-Remote hai chiều, bốn phím bấm JA-154J MS cho phép điều khiển từ xa hệ thống an ninh, cộng với các thiết bị điện khác nhau, hoặc kích hoạt một báo động khẩn cấp.

-Xác nhận thực hiện lệnh thông qua phản hồi quang học và âm thanh.

-Điều khiển từ xa cũng có thể được ghi vào một rơle đa năng của loại AC-16x để điều khiển tiếp theo chế độ đã chọn.

-Bộ điều khiển được trang bị cả chỉ thị quang học và âm thanh để thực hiện lệnh.

-Việc kiểm soát có thể được ghi vào nhiều hệ thống hoặc rơ le đa chức năng

-Chức năng kiểm tra tình trạng pin và báo hiệu khi pin rỗng.


Yêu cầu tư vấn giải pháp