Thùng cáp kỹ thuật JABLOTRON CC-02

Thùng cáp kỹ thuật JABLOTRON CC-02 chất lượng được thiết kế để lắp đặt. Màu sắc dây giống với màu của thiết bị đầu cuối.
Nó được đóng gói trong một chiếc hộp, dài 300 m và để dễ dàng điều hướng, nó được đánh dấu bằng mực đen một lần trên mỗi mét.


Yêu cầu tư vấn giải pháp