Thùng cáp kỹ thuật JABLOTRON CC-03

Thùng cáp kỹ thuật JABLOTRON CC-03 chất lượng được thiết kế để lắp đặt. Màu sắc của dây giống với màu của thiết bị đầu cuối.
Nó được đóng gói trong hộp, cách EasyReel 250 m và để dễ dàng điều hướng, nó được đánh dấu bằng mực đen một lần trên mỗi mét.


Yêu cầu tư vấn giải pháp