Jablotron JA-103K-7AH – Bộ trung tâm an ninh giao tiếp mạng LAN

Jablotron JA-103K-7AH, Bộ trung tâm an ninh thông minh 103K – một yếu tố cốt lõi của hệ thống bảo mật JABLOTRON 100+. Một bộ trung tâm/ trái tim của căn nhà an ninh bảo vệ nhà ở gia đình, văn phòng và các công ty nhỏ hơn. Hệ thống an ninh Jablotron này được khuyến khích lập trình, cài đặt bởi những kỹ thuật viên, công ty lắp đặt phân phối đã được cấp chứng chỉ đào tạo của Jablotron Alarms


Yêu cầu tư vấn giải pháp